Hoofdbestuur ( hoofdbestuur@svccw.nl)

 1. Floris van Ruth (voorzitter)
 2. Bart-Jan Hendriks ( secretaris)
 3. John Kruitbosch ( penningmeester) penningmeester@svccw.nl
 4. Frans Lieferink ( ledenadministratie) fjm@burolieferink.nl
 5. Huub van Oorspronk
 6. Willy de Haan

 

Voetbalbestuur ( voetbalbesruur@svccw.nl)

 1. Alexander Voskuylen (voorzitter)
 2. Jo Berends
 3. Toon Harmelink
 4. Herman Verhoef (wedstrijdsecr)
 5. Floor Verhoef
 6. Marcel Berends
 7. Marco Poll
 8. Paul Verschoor
 9. Frans van der Linde