Hoofdbestuur ( hoofdbestuur@svccw.nl)

 1. Floris van Ruth                  (voorzitter@svccw.nl)
 2. Bart-Jan Hendriks             (secretaris@svccw.nl)
 3. John Kruitbosch                (penningmeester@svccw.nl)
 4. Frans Lieferink                  (ledenadministratie@svccw.nl))/(fjm@burolieferink.nl)
 5. Huub van Oorspronk
 6. Miranda Borgonjen-Berends (ondersteuning ledenadministratie)
 7. Malou Verhoef (notuliste/secretariele ondersteuning)

 

Voetbalbestuur ( voetbalbestuur@svccw.nl)

 1. Alexander Voskuylen (voorzitter)
 2. Toon Harmelink (scheidsrechters coördinator)
 3. Herman Verhoef (wedstrijdsecr)
 4. Floor Verhoef (dames/meidenvoetbal)
 5. Marcel Berends (jeugdzaken)
 6. Marco Poll (zondagvoetbal)
 7. Wim Smit (zaterdagvoetbal)
 8. Frans van der Linde (algemeen/website)

Consul

1. Dick Penninkhof (word tot nader bericht waargenomen door Herman Verhoef)