Zoals tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 2017 is aangekondigd, vindt er voor het nieuwe jaar, seizoen 2018 – 2019, een contributieverhoging plaats.

Hieronder zien jullie de verhoging t.o.v. voorgaande seizoenen en is nu als volgt:

  • Jeugd: van € 90 naar € 95.
  • Senioren voetbal: van € 175 naar € 185
  • Senioren volleybal: van € 160 naar € 170
  • Gym/streetdance: van € 160 naar € 170
  • Darts: € 75
  • Voetbal 35+:  € 100
  • Rustende leden blijft gelijk € 65
  • Bij het beoefenen van meerdere sporten is de korting van € 25 per seizoen.