In de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2018 is het meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn onder meer de kernwaarden en doelstellingen van SV CCW’16 vastgesteld.

Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil SV CCW’16 een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden.  In aansluiting op huidige wet en regelgeving is daarom overmatig alcoholgebruik alsmede het gebruik en bezit van drugs verboden.

Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties:

Alcohol

 1. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol aan SV CCW’16 gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.
 2. Personen die op het terrein of in de gebouwen van s.v. CCW’16 alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
 3. Het is bij wet verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar. Ook het kopen van alcohol voor minderjarigen is niet toegestaan binnen SV CCW’16
 4. Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van SV CCW’16 zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot alcohol volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van SV CCW’16
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

 

(Soft- of hard)drugs

 1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van SV CCW’16 (soft- of hard)drugs te gebruiken, te dealen en/of in bezit te hebben.
 2. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs aan SV CCW’16 gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen en / of het clubgebouw te betreden.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

 • verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van SV CCW’16
 • een (aan tijd gebonden) speelverbod
 • schorsing van het lidmaatschap
 • ontzetting uit het lidmaatschap
 • een andere gepast geachte sanctie
 • of combinatie van voorgaande sancties.

Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.